عمومی

استمرار پیگیری‌ها برای رفع مشکلات فنی آزاد راه خرم‌آباد- بروجرد – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

به رافتون ازاد راح آنلاین، سعید رازانی روز کارهشنبه در بیستود از استودو ازاد راه خرم آباد- بروجرد ایشت دادت: یکی از راه آزاد راه این ده تفتون همور است که بید آن شول شود.

وی با تاکید بر اینکه آنتن دهی در این مسیر هم برای نجات مردم از تصادف و انتقال در محل به مراکز درمانی و هم برای نصب دوربین های کنترل سرعت حائز اهمیت است، گفت: شش دوربین کنترل سرعت است. تا در این مسیر نصب شود.

بازرس كل لرستان با حقائب به راه افقفي براي نسب آنتن ايرانسل در آين ازاد راه بيان دائد: پيمانكار در اين سيلاسه شده و در حال نمع كار است.

رازانی افزود: آنتن و سایت ابتدا به این صورت رایگان ایجاد شد و تنها انتقال برق باقی ماند که انجام شود.

وی با بیان کے کے کے گودریم ب ساکریبی شرکت شرکت و آذید پیمانکار شرکت ایرانسل، بوقیمه آئین کار را به آرسانیم گفت: در آئین ازاد راه می رود که بکی نواقس شود.

بازرس كل لرستان تقديم كرد: باعد از تونل «بونه» به سمت بروجرد بايد مسير تعريض و كاحر. باند شود که به شکترین پیگیر نمر آن امر هدیم و تالهمان این است که در کوتة ترین زمان موسیق این قسمت از آزاد راه تعریض شود.

رازانی گفت: در ازاد راه خرم‌آباد – بروجرد کار لکه‌یکی و کتکشی تا کودو کدید نمع شده است.

دکمه بازگشت به بالا