عمومی

ابهامات درباره آینده موزه موسیقی

با چنین خلاuum ، گروهی به سختی سعی در دستیابی به این موقعیت دارند و حتی شایعاتی مبنی بر اینكه بدون تصمیمی خارج از ساختار اداری و جلسه رسمی هیئت مدیره ، شخصی منصوب شده است به جای آقای مرادخانی ، شخصی كه اخیراً ترك ضعف و ضعف در موسیقی. و به عنوان یکی از دلایل اصلی اختلافات بین موسیقی دانان شناخته شده است.

در زمان آقای مرادخانی ، موزه موسیقی علی رغم تلاش های جدی برای تأسیس آن ، بیش از آنکه یک م institutionسسه یا مکان با نفوذ باشد ، به یک نهاد یا مکانی برای حضور گروهی از دوستان و طرفداران طیف خاصی در موسیقی تبدیل شد. اگرچه هزینه های زیادی صرف این مجموعه شد و حتی یکی از مجهزترین استودیوهای صدای موسیقی در این مکان ایجاد شد ، اما نوازندگان هرگز نمی فهمیدند که چرا این استودیو با تمام امکانات ایجاد شده است؟ چگونه نوازندگان می توانند به طور مساوی از این امکانات استفاده کنند؟ و اساساً خروجی این استودیو و میزان هزینه ها و درآمد در طول سال چقدر بوده است؟ یا به چه دلیل خدمات بایگانی موزه موسیقی در دسترس نوازندگان و محققان قرار گرفت؟
ابزارهای اهدایی چگونه ضبط شده است؟ تجهیزات و بایگانی های اهدایی در کجا نگهداری می شود و ملاک های ورود و خروج سازها چیست؟ و اساساً با توجه به اینکه بودجه موزه موسیقی از بودجه عمومی تأمین شده است و طی سه سال گذشته به طور متوسط ​​دو و نیم میلیارد تومان در ردیف بودجه کنار خانه موسیقی به آنها اختصاص یافته است ، گزارشی ارائه شده است منتشر شده در مورد چگونگی صرف این بودجه؟

هیئت مدیره و هیئت امنای این موسسه متشکل از گروهی از هنرمندان است که نمونه های عینی عزیزان بی هدف و هنرمندان بی دلیل خود هستند. افرادی که در سه دهه گذشته در همه شوراها حضور داشته اند ، به جای تأثیرپذیری ، به ماشین های امضا کننده در حمایت از رفتار کشور در قبال موسیقی و متأسفانه نام و امضاهای این افراد و امضاهای آنها تبدیل شده اند. امضا برای حرکت به جلو برخی از سیاست های آنها مفید بوده است.

در این شرایط و همچنین با توجه به اینکه ساختمان این موسسه متعلق به شهرداری تهران است و فعالیتهای آن در نهایت زیر نظر معاونت اجتماعی شهرداری قرار دارد ، خوب است که به اعضای شورای شهر و شهردار این شهر هشدار دهیم. تهران اثربخشی شورای شهر جدید برای جلوگیری از هرگونه تغییر در مسسه. طبیعتاً شتاب این نهاد باعث نارضایتی نوازندگانی می شود که سالهاست از این گروه و ملودی انتقاد می کنند و متأسفانه آنها را نشنیده اند.

دکمه بازگشت به بالا