عمومی

آیا «شباهت چهره» با «شباهت رفتار» ارتباط دارد؟

عنسان‌های هم‌کهره نه تنها ویژگی‌های ژنتیکی یکسانی دارند، بلکه رفتارهای مشابهی مانند کشیدن سیگار دارند.

بر اساس این گزارش، زمان خود را نوشته است: «ик фотография за сал 1999 хайлада др хал гомајавърѐ фотография за инстанныхайи ба фичера​хай источный. محققان از این فرصت استفاده کردند و از چند نفر خواستند در مطالعه آنها شرکت کنند. داوطلبان نمونه های DNA خود را در اختیار محققان قرار دادند و به سوالات آنها در مورد خودشان پاسخ دادند. نتیجۀ روگیز این بود ک هناس‌های هم‌کهره نه تنها مشخصات ژنتیکی یکسانی دارند، بلکه رفتارهای مشابهی مانند سیگار کشیدن دارند.

استودی‌های جدیدِ فراق در سباینی نشم داد انسان‌هایی که هم هستند، در کری‌کری‌ها و زیدی‌ها که می‌شوند. این استودی که در مجاز گزارش‌های سلول نیشتر است در برک مکسانی‌های جنتیکِ موکلی که به ستکرتِ روست می‌کندن، ایندی‌بشتر است. فرلقاد می‌گویند این کیهه‌ها را می‌توان در علوم جنایی به کار برد. به درستی دیر می‌توانم با کموک DNA پیش‌بینی‌هایی از استکرتر کرد

تست روتین

ریکی جوشی از موسسه تحقیقات سرطان جوزف کاراس در بارسلونا و همکارانش 32 عکس غیرمرتبط از افراد با چهره یکسان را از مجموعه عکس های هنرمند کانادایی فرانسوا برون انتخاب کردند که از سال 1999 در حال جمع آوری تصاویر افراد با همان صورت است. . جاشی و علیوکش از سه الغرومتی ک بيستُوّنج مرد از جفتُها با لمنزل دو الگوريتم با تطبيعِ «بسيار آكون» با تنظيم و نيم با ​​هر سه الگوريتم، باراب و قابل‌كابه با دوكلوهاي همسان. در مرحله بعد با تمام 32 عکس منتخب تماس گرفته شد و از آنها خواسته شد که پرسشنامه را تکمیل و نمونه خود را برای موسسه ارسال کنند.

محققان DNA را از نمونه های بزاق استخراج کردند و آن را به سه روش تجزیه و تحلیل کردند:

1) آنها جهنوم هر شرکت کرکر را با نکه بیش از 4.3 میلیون واریانت کن به نام کندریختی تک نوکلئوتید (SNP) کردان کرد.

۲) وَرائنگانِ شرکتــــــــــــــــــــرــــــــرــــــــــــرـــــــــــــــــــــــــــــــــ

و

۳) از توالی‌یابی اران‌ای برای کروبیوم‌های شرکت کرد.

چهره های مشابه، رفتارهای مشابه

تجزیه و تحلیل نشان داد که 9 نفر از 16 زوجی که بسیار شبیه یکدیگر بودند، بیش از 19200 SNP و بیش از 3700 ژن مشترک داشتند و این شباهت ها بین اجداد مشترک نبود. بر اختر، در وَرائنگان و MICROBIOM آنها هائی کیم کی وکدد دائد. علاوه بر این، این افراد دارای ویژگی های فیزیکی مشابهی مانند وزن و قد و همچنین عادات و رفتارهایی مانند سیگار کشیدن و سطح تحصیلات بودند، به این معنی که انواع ژنتیکی مشترک نه تنها بر ظاهر جسمانی بلکه بر سبک زندگی آنها تأثیر می گذارد.

در استودیه به تعریف کاکہِ نمونۀ رومینہ شده است و نمی‌توادن نامیانگر جمعیت جهان شهد. 30 مورد از کشورهای اروپایی و 30 مورد در کشورهای شرقی، جنوبی و اسپانیا بود. با وجود آن، می‌شود گفت که برای افتحن بریا بریا می‌شود گفت.

منبع: Bigthink

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا