اجتماعی

آموزش قویترین سلاح توانمندسازی زنان/آمادگی ایران برای اشتراک گذاری تجارب مقابله باپدیده سالمندی

دستیار مدیرکل امور زنان و خانواده با معاون گروه دوستان مجلس سوریه و ایران.

بر اساس این گزارش، در ابتدای این جلسه دکتر فاطمه محمدبیگی نماینده شورای اسلامی به نام و یاد حافظ اسد رئیس دولت قبلی سوریه رسیدگی کرد.

وی با اشاره به تصویب قانون حمایت از خانواده و جمعیت جوانان، از اجرای این قانون قدردانی و از اجرای این قانون قدردانی کرد: به شماء با بادیده سالمندی را به شماید.

در عنسیه خزعلی ضمن معرفی حمایت از امور زنان، تبیین برنامه ها و اقدامات این نهاد به عنوان مدیر امور زنان و خانواده در کشور، توجه به سیاست خانواده محوری دولت سوم و موضوع توانمندسازی زنان. , به ویژه در مقوله اشتغال زایی، اشتغال و حمایت بانوان در فیلم های علمی و روشی و اینده های کیشورمان در حوزه زنان و کودیدی کرد کرد.

עשלני אסט, אושיטים ריס עבור עבור ביאן סואבק איטראטאט פי מאבים, עשעען אישראטאת דו האנבה ב אותך בה שבועמאת תאנגרים טראפין רא מרד קארט קאר דאד דאד.

تعليق قويترين سلاح معلومات سازين زنان/آمادگي ايران براي شمايدكي ترکيں تعليم باپديده سالمندي

سپس خانم هیفا جمعه نایب ریس کروپ دوستی سوری و ایران که به مجلس شورای اسلامی در راس هیتی بلدّیه به ایران سفر کرده است کردستانی از حسن از حسن و همین نوازی کیشورمان، جنگ ده ساله کیشرش را اعمیل راسیستر سوری کرده است. .

و عرض المزيد و سواداموزي را قويترين سلاح براي عمل به زانان ناميد و ساحبت دولت و مجلس سوري را از آن امر جدي و همه جانبه دانست.

بنا بر عرض المعلومات للنساء علی جمعهوری امور جموهری و جودیده راهدسمهوری، خانوم جمعه رماد داد: ما دست سابریک همه جانبه در تبریم زن و گادید را با جموهری اسلامی ایران به غرمی میفشاریم.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا