عمومی

آقای رئیس استعفا پیشکش، عذرخواهی هم نمی‌کنید؟

بخش خبر ساعت 21 شب گذشته درست در زمان پخش گزارش با رهبر انقلاب و با تصاویری عجیب، پخش زنده جمهوری اسلامی ایران برای چند ثانیه در گزینه ضد تنظیم شد. -انقلاب! چطور ممکن است باکس‌های منتخبی که ساعت‌ها قبل از انتشار خبر نهایی و آماده پخش می‌شوند، ناگهان جای خود را به تصاویر دیگری بدهند، این یک موضوع فنی است که یا افراد تأثیرگذار در کار هستند یا سیستم واقعی پخش هک شده است.

اما تنذا محمول سكوت اقوب رياس رياس صداوسيما در هر دو مورد است.

آقای رئیس جمهور! دوفه قبل (7بهمن 1400) فاهراه هنوز جاگیر نهدی بودید و فزا دست شما بودید، آلان کودید؟ پس از جابجایی مدیران و تغییرات گسترده، چنین اتفاقی رخ داد و به همان شیوه قبلی و دقیقاً به همان سبک قبلی بود. یا توضیح رسمی در همان فصل اخبار و فصل بعدی ارائه خواهد شد؟ אנהמ אז סוי מקאמן ראעל אורגשים و נה עשרפים העדע דר סקנה!

به راستی اگر در یک رسانه چنین اتفاقی می افتاد، رسانه دیگری بدون بهانه «خارج» در خبرها قرار می گرفت و تکلیف رسانه ها چه می شد؟ آقای رئیس جمهور! باد از دو گل کرد در زمین خودی، استکری روشنگری و ترابینی که و نیلمین، ایا آنتزر ازرککی ساده هم از سوی شما زیاد است؟!

البته وقتی زنان برهنه را با گزارش ضعیف پخش می کنید و “بخشیده” چیزی را پنهان می کنید، قطعاً عجیب است که این اتفاق در کمتر از یک سال دیگر تکرار شود یا سکوت کنید یا دوباره به دوستان خود بگویید که شما ‘re out of budget و «من و تو» در كامست بدوجة كم سداوسيما بغويند و رخنه فرهاي‌را ب كامبودة صوروس مالي، تصفيف كند.

آقای رئیس جمهور! (إينجـــا بخوانید) که بعد از توافق از منبع ماجرا مطلع شوند، فقط زمانی که راه بارها بسته می شود و گرنه پول کافی ندارند، بهانه ای بدتر از گناه و نشانه ضعف مدیریت است. که حتی نمی‌توانند منابع خود را بر اساس اولویت‌هایشان مدیریت کنند، מעצעים קנד תא מאני

اگاگ رایس و سایر روسا، باور کیند «عذرکویی» منیلی از تکتدر است!

دکمه بازگشت به بالا