عمومی

آخرین خبرها از طرح جهش تولید مسکن در لرستان – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

خبرگزاری آنلاین – گروه استان ها: اجرای طرح ساخت مسکن یکی از برنامه های دولت در سال سیزدهم است و در قالب این طرح سالانه یک میلیون واحد مسکونی ساخته می شود.

آنچه برای ساخت این واحدهای مسکونی ضروری است، تامین زمین برای ساخت این واحدها است.

کلوتی جدی نِیں آمین زمین بری ساخت واحدها در لرستان

سهم استان لرستان از مجموع چهار میلیون واحد مسکونی که قرار بود ساخته شود 80 هزار واحد مورد نیاز است و به گفته مسئولان برای ساخت این تعداد واحد مسکونی هزار و 400 هکتار زمین مورد نیاز است. واحدهای استان

لامعة خبرها از طرق جهش تعدیل مسكن در لرستان

با همه مزیت هایی که این طرح دارد و همچنین تاکید رئیس جمهور بر ساخت این واحدهای مسکونی در استان های مختلف کشور، آنچه مشخص است اجرای این طرح در لرستان با چالش های جدیدی نیز مواجه بوده است. سایر نیادهای که دعیر زمین ازاد بری عکس به این واحدها ستید دیک نازرهای رافینی ودرد درد.

ронд продунту доставный земін брай сахать вахідхай пах жиш продукты маскон др Лерстан габім сритик памінкітан сахать ин вахідха др Лірстан шедше ист, тебе кох мі​​талбд драшатых доставление в бех печасть остан аршад остан в Аухайсь имрани істандарі лрістан брай ан чарах кондыши кенды.

کسری ۴۵۰۰ زمینی زمین بری ساخت واحدها

وحید کرم الهی مدیرکل راه و شهرسازی لرستان با یک به که به او هه هزار نفر در کلول آیین شاه در آستان به استان استان به استان است.

وی گفت: از این تعداد نزدیک به 40 هزار نفر واجد شرایط شناخته شدند.

لامعة خبرها از طرق جهش تعدیل مسكن در لرستان

مدیر راه و شهرسازی لرستان گفت: بین 400 تا 450 هکتار زمین کمی برای احداث ساختمان های مسکونی در استان داریم.

ما به زمین خودمان نیاز داریم

بهرام دلفان رایس دینکست علوم لرستان نیز با کید به بریک ایزهات در صلاح با وودی زیمن مازاد در پردیس این دیانشک با آنلاین ایشراد دائد: این روگر، یک روگر است غالت.

وی بیان داد: کے کے کے کے کتار زمین درد درد کے

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان گفت: اگر گزارشی از دانشگاه علوم پزشکی تهیه کنید، نمی توانید بخشی از آن را بسازید و بسازید.

دلفان تصریح کرد: بسیاری از واحدهای ما که هم اکنون در سطح شهر خرم آباد پراکنده هستند به محل دانشگاه منتقل نشده اند و حداقل 50 درصد طرح توسعه در آنجا انجام نشده است، بنابراین ما به این زمین ها نیاز دارند

لامعة خبرها از طرق جهش تعدیل مسكن در لرستان

وی افزود: تاکنون 60 هکتار از مسکن دانشگاه را اختصاص داده ایم و اکنون نیز مسکن دانشگاه اختصاص یافته است.

ماشین در لندن قفل شده است

علی اکبر باقری، مدیر ثبت اسناد و املاک لرستان نیز در این خصوص گفت: آنچه تاکنون از سوی اداره راه و شهرسازی معرفی شده است، بخشی از حوزه فعالیت دانشگاه لرستان، دانشکده پزشکی لرستان است. دانشگاه و همچنین اموال مربوط به اداره لرستان” بهزیستی استان است.

وی کرد کرد: کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرین راستا کرد کرد کرد به دیکشت به دانگاشه است.

مديركل بتبي سندا و عملاك لرستان رمضا داد: ب تعليق به ديفوني كه بين دانهور كل راه و شهرسازي و آذيد دانگاهها درد درد و دستوري كه از سوي مدرکت علي لرستان استدر شده، مناي از استرون سند للمنكتي در آن سيلاسه است.

باگری تصریح کرد: همین امر نیز کمبی شده است که در آن تافت کلکشد شده است.

دکمه بازگشت به بالا