اجتماعی

آتش‌سوزی در حوالی میدان خراسان

سخنگوی سازمان آتشنشانی و مستوریک امنی شهر تهران از عزود هریک در شرکی میدان خراسان خبر داد.

سیدجلال ملکی در گفت‌وگو با آسنا، دراین باره گفت: در ساعت 21:18 انگیک یک مدر یک در شرکی میدان خراسان، به کایبان خاوران به 125 به سامانه ارسال شد که در آن استاد فیشـنشانان ستاد پن را به همور فیرفای هیک و طانکر و … به مهل دیگان عزام کرد.

وی با بیان اینکه اولین گروه از آتش نشانان حدود پنج دقیقه بعد در محل حاضر شدند، گفت: با حضور آتش نشانان مشخص شد که آتش سوزی در یک کارگاه و انبار محدود به مساحت حدودا رخ داده است. 1500 متر مربع و قسمت هایی از אנ רא פרא גירט אסט. در همین راستا نیز اتشـنشانان از کند کینت کود بری اتفای هریق را عریق را کرد.

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران گفت: آتش نشانان در سطح شهر حضور دارند و عملیات اطفای حریق ادامه دارد. این حادثه هنوز رخ نداده است.

ملکی کرد که کے

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا